16:30 28/11/2013

10 nhà mạng di động “kiếm đậm” nhất thế giới

An Huy

Danh sách 10 nhà mạng di động có mức lợi nhuận lớn nhất thế giới dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2013