14:14 05/10/2015

10 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế thế giới 2015

Diệp Vũ

Danh sách 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới nền kinh tế toàn cầu năm 2015, theo xếp hạng của hãng tin Bloomberg