14:36 25/03/2013

10 nước giàu dầu lửa nhưng dân còn “nghèo”

Thanh Hải

Theo Forbes, nhiều quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới nhưng tỷ lệ người nghèo và thất nghiệp vẫn cao