11:46 24/07/2015

10 nước nhiều dầu nhất thế giới

Diệp Vũ

10 nước sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện lớn nhất thế giới do trang Business Insider giới thiệu