08:54 22/03/2013

10 “ông hoàng” tiền mặt trong giới doanh nghiệp Mỹ

Thanh Hải

Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012

<br>
<br>