15:38 15/10/2013

10 phụ nữ đang có ảnh hưởng lớn tới thế giới

Thanh Hải

Theo CNBC, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng giám đốc IMF Lagarde nằm trong số những phụ nữ đang có ảnh hưởng lớn tới thế giới