10:46 27/12/2012

10 “quán quân” smartphone năm 2012

Vinh Nguyễn

Các biên tập viên trang công nghệ Cnet đã bình chọn ra những mẫu di động thông minh tốt nhất năm nay