10:12 05/10/2011

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất

Hồng Ngọc

Mỹ và Phần Lan tiếp tục giữ các ngôi vị số 1, 2 trong xếp hạng chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin năm 2011

Nhiều quốc gia đã thăng tiến vượt trội về chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin.
Nhiều quốc gia đã thăng tiến vượt trội về chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin.
Liên minh Tình báo kinh tế (EIU) cùng Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin (IT) năm 2011. Trong đó, Việt Nam tiếp tục tăng thêm 3 bậc lên hạng 53.

Báo cáo của EIU và BSA là bảng so sánh và xếp hạng môi trường IT của 66 quốc gia/vùng lãnh thổ, nhằm xác định những khu vực mà các nền kinh tế còn yếu, cần phải nâng cao để tăng sức cạnh tranh về IT của mình.

Các tiêu chí để xếp hạng gồm: Môi trường kinh doanh (tính trọng số 10%); hạ tầng IT (20%); nguồn nhân lực (20%); môi trường nghiên cứu và phát triển (25%); môi trường pháp lý (10%); hỗ trợ của Nhà nước để phát triển IT (15%).

Dưới đây là 10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất theo xếp hạng của EIU và BSA:

1. Mỹ

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 1

Điểm số chung: 80,5
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Không đổi

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 95,3
Hạ tầng IT: 76,5
Nguồn nhân lực: 74,1
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 74,3
Môi trường pháp lý: 92
Hỗ trợ phát triển: 87,2

2. Phần Lan

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 2

Điểm số chung: 72
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Không đổi

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 98,2
Hạ tầng IT: 71,0
Nguồn nhân lực: 52,1
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 67,3
Môi trường pháp lý: 89,5
Hỗ trợ phát triển: 78,6

3. Singapore

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 3

Điểm số chung: 69,8
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up6

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 91
Hạ tầng IT: 65,2
Nguồn nhân lực: 51,8
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 67,2
Môi trường pháp lý: 81,5
Hỗ trợ phát triển: 82,3

4. Thụy Điển

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 4

Điểm số chung: 69,4
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Down1

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 90,1
Hạ tầng IT: 83,3
Nguồn nhân lực: 46,4
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 54,9
Môi trường pháp lý: 85
Hỗ trợ phát triển: 81,6

5. Anh quốc

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 5

Điểm số chung: 68,1
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up1

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 93,2
Hạ tầng IT: 74
Nguồn nhân lực: 57,5
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 46,7
Môi trường pháp lý: 88,5
Hỗ trợ phát triển: 80

6. Đan Mạch

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 6

Điểm số chung: 67,9
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up2

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 95,1
Hạ tầng IT: 87,2
Nguồn nhân lực: 47,9
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 42
Môi trường pháp lý: 90,5
Hỗ trợ phát triển: 79

7. Canada

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 7

Điểm số chung: 67,6
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Down3

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 88,3
Hạ tầng IT: 76,9
Nguồn nhân lực: 53,4
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 47,6
Môi trường pháp lý: 79,5
Hỗ trợ phát triển: 85,4

8. Ireland

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 8

Điểm số chung: 67,5
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up3

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 96
Hạ tầng IT: 59,3
Nguồn nhân lực: 54,8
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 55,9
Môi trường pháp lý: 85
Hỗ trợ phát triển: 83,9

8. Australia

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 9

Điểm số chung: 67,5
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Down1

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 92,3
Hạ tầng IT: 82,4
Nguồn nhân lực: 60,4
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 32,7
Môi trường pháp lý: 92,5
Hỗ trợ phát triển: 82,1

10. Israel

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 10

Điểm số chung: 65,8
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up3

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 81,3
Hạ tầng IT: 64,4
Nguồn nhân lực: 47,2
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 71,3
Môi trường pháp lý: 73
Hỗ trợ phát triển: 68,1

53. Việt Nam

10 quốc gia có chỉ số cạnh tranh IT cao nhất - Ảnh 11

Điểm số chung: 27,1
Tăng/giảm bậc so với năm 2009: Up3

Trong đó, số điểm cụ thể cho từng tiêu chí:

Môi trường kinh doanh: 60,8
Hạ tầng IT: 23,5
Nguồn nhân lực: 23,5
Môi trường nghiên cứu và phát triển: 0,2
Môi trường pháp lý: 50
Hỗ trợ phát triển: 43,5