07:30 18/12/2010

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất

An Huy

Nhật Bản hiện là quốc gia mà ở đó các doanh nghiệp chịu mức thuế thu nhập cao nhất thế giới

Nhật Bản hiện là quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất
Nhật Bản hiện là quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp chịu nhiều áp lực hiện nay, thuế doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm nhiều trên phạm vi toàn cầu.

Dẫn số liệu từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), hãng tin CNBC đã liệt kê danh sách 10 quốc gia trong tổ chức này có mức thuế suất thuế thu nhập cao nhất thế giới hiện nay. Các quốc gia trong nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) chưa là thành viên đầy đủ của OECD nên không được đưa vào xếp hạng.

Mức thuế suất ở mỗi quốc gia đưa ra trong xếp hạng này là mức tổng hợp giữa cả thuế doanh nghiệp cấp quốc gia và địa phương. Dưới đây là 10 nước OECD đánh thuế doanh nghiệp “nặng tay” nhất. Hai quốc gia trong tổ chức này có thuế suất doanh nghiệp thấp nhất là Ireland (12,5%) và Iceland (15%).

7. Canada

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 1

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 29,52%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2010
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +3,6%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2009: Giảm về 31,32%
2008: Giảm về to 31,72%
2007: Giảm về 34,09% từ 34,36%, mức thuế có hiệu lực từ 2004
(Nguồn ảnh: Getty Images)

6. (Cùng vị trí) New Zealand

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 2

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 30%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2008
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +3%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2008: Giảm về 30%
1989: Tăng lên 33%
1988: Giảm về 28% từ 48%, mức thuế có hiệu lực từ 1986
(Nguồn ảnh: Getty Images)

6. (Cùng vị trí) Tây Ban Nha

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 3

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 30%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2008
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: -0,4%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2008: Giảm về 30%
2007: Giảm về 32,5%
2006: Tăng lên 35%, từ mức 33% trước đó
(Nguồn ảnh: Getty Images)

6. (Cùng vị trí) Australia

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 4

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 30%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2001
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +3,3%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2001: Giảm về 30%
2000: Giảm về 34%
1999: Tăng lên 36% từ 33%, mức thuế có hiệu lực từ 1993
(Nguồn ảnh: Getty Images)

6. (Cùng vị trí) Mexico

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 5

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 30%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2010
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +4,5%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2010: Tăng lên 30%
2000: Giảm về 28%
1999: Giảm về 29% từ 30%, mức thuế có hiệu lực từ 2004
(Nguồn ảnh: Getty Images)

5. Đức

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 6

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 30,18%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2008
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +1,4%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2008: Giảm về 30,18%
2004: Giảm về 38,9%
2003: Tăng lên 40,2% từ 38,9%, mức thuế có hiệu lực từ 2001
(Nguồn ảnh: Getty Images)

4. Bỉ

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 7

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 33,99%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2003
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +1,6%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2003: Giảm về 33,99%
1993: Tăng lên 40,2%
1991: Giảm về 39,0% từ 41%, mức thuế có hiệu lực từ 1990
(Nguồn ảnh: Getty Images)

3. Pháp

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 8

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 34,43%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2006
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +1,4%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2006: Giảm về 34,43%
2005: Giảm về 34,95%
2004: Giảm về 35,43% từ 36,43%, mức thuế có hiệu lực từ 2001
(Nguồn ảnh: Getty Images)

2. Mỹ

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 9

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 39,21%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2008
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +3,3%

Những lần điều chỉnh thuế gần đây: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ dao động trong khoảng hẹp 39,25-39,44% từ năm 1998 tới nay. Trước đó, vào năm 1988, mức thuế được giảm từ 44,2% về 38,6% (Nguồn ảnh: Getty Images)

1. Nhật Bản

10 quốc gia đánh thuế doanh nghiệp cao nhất - Ảnh 10

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 39,54%
Thuế suất hiện tại có hiệu lực từ: 2004
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2010: +2,4%

Ba lần điều chỉnh thuế doanh nghiệp gần nhất:
2004: Giảm về 39,54%
1999: Giảm về 40,9%
1998: Giảm về 46,4% từ 50%, mức thuế có hiệu lực từ 1990
(Nguồn ảnh: Getty Images)