15:16 07/03/2014

10 quốc gia giàu nhất khu vực Mỹ Latin

Thanh Hải

Trang The Richest vừa công bố danh sách 10 quốc gia giàu nhất ở khu vực Mỹ Latin, căn cứ trên số liệu GDP