10:35 02/02/2013

10 quốc gia sáng tạo nhất thế giới

Hải Yến

Hãng tin tài chính Bloomberg vừa công bố bảng xếp hạng Chỉ số Sáng tạo toàn cầu