09:37 12/03/2013

10 quốc gia, vùng lãnh thổ có hạ tầng tốt nhất thế giới

Thanh Hải

Theo báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2012 - 2013 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Mỹ đứng thứ 25 về hạng mục hạ tầng