09:05 13/01/2012

10 quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới

Phương Anh

Các quỹ đầu cơ trên thế giới hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD, trong đó quỹ lớn nhất đang quản lý số tiền trên 70 tỷ USD

Các quỹ đầu cơ trên thế giới hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD.
Các quỹ đầu cơ trên thế giới hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD.
Năm 2011 không phải là một năm thành công trên phương diện lợi nhuận đối với nhiều quỹ đầu cơ (hedge fund) trên thế giới.

Theo tạp chí Bloomberg Markets Magazine, đã có những quỹ đầu cơ chứng kiến sự rút mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong năm qua. Trong đó, phải kể tới quỹ của John Paulson - quỹ bị cho là bị rút 2,4 tỷ USD.

Mặc dù vậy, các quỹ đầu cơ hiện vẫn đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD. Quỹ lớn nhất đang quản lý số tiền trên 70 tỷ USD.

Với số liệu từ Bloomberg Markets, trang Business Insider đã điểm qua 10 quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới về giá trị tài sản đang được quản lý:

10. BlueCrest Capital Management

Nhà sáng lập: Bill Reeves và Michael Platt
Giá trị tài sản đang quản lý: 25 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược
Trụ sở: London

9. Highbridge Capital Management

Nhà sáng lậps: Glenn Dubin và Henry Swieca
Giá trị tài sản đang quản lý: 26,1 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược, bao gồm đầu cơ giá lên/giá xuống cổ phiếu và đầu tư dựa vào xác suất thống kê
Trụ sở: New York

8. Winton Capital Management

Nhà sáng lập: David Harding
Giá trị tài sản đang quản lý: 27 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Giao dịch kỳ hạn, đầu tư đa chiến lược
Trụ sở: London

7. BlackRock Advisors

Nhà sáng lậps: Larry Fink và Robert S. Kapito
Giá trị tài sản đang quản lý: 27,7 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược
Trụ sở: New York

6. Paulson & Co.

Nhà sáng lập: John Paulson
Giá trị tài sản đang quản lý: 28 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp là đối tượng của thâu tóm/sáp nhập, đầu cơ giá lên/giá xuống cổ phiếu
Trụ sở: New York

5. Och-Ziff Capital Management Group

Nhà sáng lập: Daniel Och
Giá trị tài sản đang quản lý: 28,5 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược bao gồm đầu cơ giá lên/giá xuống cổ phiếu, đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi, đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp là đối tượng của thâu tóm/sáp nhập…
Trụ sở: New York

4. Brevan Howard Asset Management

Nhà sáng lậps:  Alan Howard và Jean-Philippe Blochet
Giá trị tài sản đang quản lý: 36,6 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô toàn cầu.
Trụ sở: London

3. JP Morgan Asset Management

Current Head: Mary Erdoes
Giá trị tài sản đang quản lý: 46,6 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đa chiến lược
Trụ sở: New York

2. Man Group

Nhà sáng lập: James Man
Giá trị tài sản đang quản lý: 64,5 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Giao dịch kỳ hạn, đa chiến lược
Trụ sở: London

1. Bridgewater Associates

Nhà sáng lập: Ray Dalio
Giá trị tài sản đang quản lý: 77,6 tỷ USD
Chiến lược đầu tư: Đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô toàn cầu
Trụ sở: Westport, Connecticut