17:53 02/11/2015

10 tháng, HNX tổ chức 51 phiên IPO

Hà Anh

Trong tháng 11, có 9 doanh nghiệp đăng ký bán đấu giá cổ phần tại HNX, trong đó có 8 phiên IPO và 1 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn Nhà nước

Trong tháng 10, phiên đấu giá của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương đã bán hết gần 5 triệu cổ phần trên HNX.<br>
Trong tháng 10, phiên đấu giá của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương đã bán hết gần 5 triệu cổ phần trên HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước (HNX) vừa cho biết trong tháng 10 đã tổ chức 7 phiên đấu giá - trong đó có 4 phiên IPO và 3 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước và có 5/7 phiên đấu giá đều đã bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán.

Đáng chú ý nhất là phiên đấu giá thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nhất là phiên IPO gần 5 triệu cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Đây là bệnh viện đầu tiên thực hiện công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời cũng là đơn vị sự nghiệp công lập lớn đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường.

Phiên đấu giá có khối lượng đặt mua đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, gấp 2,4 lần so với khối lượng chào bán. Kết quả, 100% số cổ phần được bán hết với giá đấu thành công bình quân là 23.597 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 26.000 đồng/cổ phần, đây là mức giá thành công cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 116,8 tỷ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm 67,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cả 3 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước trong tháng 10 của các Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm, Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam đều bán hết số cổ phần chào bán.

Đáng chú ý, trong phiên đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hiệp thực phẩm do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, khối lượng cổ phần đăng ký mua cao gấp 11 lần so với khối lượng được đưa ra đấu giá. Kết quả, tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 23,5 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 10, có 51 phiên IPO được tổ chức tại HNX trong năm 2015, trung bình 1 tháng tổ chức 5 phiên IPO. Trong đó, có 33 phiên bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán, tương đương 64,7%.

Theo kế hoạch đấu giá được công bố tại thời điểm ngày 31/10/2015, trong tháng 11, có 9 doanh nghiệp đăng ký bán đấu giá cổ phần tại HNX, trong đó có 8 phiên IPO và 1 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn Nhà nước.