14:18 16/08/2013

10 tháng, HSG vượt hơn 39% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

10 tháng, doanh thu thuần của HSG đạt 9.621 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 556,4 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 7/2013 và lũy kế 10 tháng đầu năm niên độ tài chính 2012-2013.

Theo đó, trong riêng tháng 7/2013, sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 54.473 tấn, trong đó 23.036 tấn sản phẩm xuất khẩu; doanh thu ước đạt 1.068 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 18 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 435.127 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 204.897 tấn, doanh thu thuần đạt 8.552,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538,3 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2012-2013, doanh thu thuần của HSG đạt 9.621,3 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch năm (11.000 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 556,4 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm (400 tỷ đồng).