07:31 06/11/2012

10 tháng, PHR ước lãi 489 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận tháng 10 của PHR ước đạt 36,42 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng lợi nhuận ước đạt 489,02 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2012.

Theo đó, tháng 10, công ty khai thác được 2.365 tấn mủ quy khô nâng lũy kế 10 tháng đầu năm khai thác 14.666 tấn (đạt 75,2% kế hoạch năm). Chế biến được 22.748 tấn mủ các loại.

Giao bán trong tháng đạt 3.296 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân đạt 58,45 triệu đồng/tấn. Doanh thu đạt 192 tỷ đồng. Lũy kế tiêu thụ 10 tháng đầu năm được 24.950 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân đạt gần 65,93 triệu đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 1.644 tỷ đồng. Tổng doanh thu 10 tháng (cả mủ skim) được 1.655,64 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 10 của PHR ước đạt 36,42 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng lợi nhuận ước đạt 489,02 tỷ đồng (đạt 95,88% kế hoạch năm).