14:09 24/10/2012

10 thành phố phát triển nhanh nhất hành tinh

Hoài An

Business Insider đã phân tích tốc độ phát triển ở 600 thành phố trên toàn cầu thông qua sự chuyển dịch và tăng trưởng dân số