10:42 12/03/2013

10 thành phố sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương

Thanh Hải

Hãng tin CNN vừa công bố danh sách 10 thành phố đứng đầu châu Á - Thái Bình Dương về sức sáng tạo