15:09 03/04/2012

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới

Hoài An

Những thành phố được chọn lựa ra phải là nơi thu hút tốt nhất, duy trì và tập hợp tốt nhất các nguồn vốn, nhân lực và ý tưởng

Châu Á có ba đại diện là Hồng Kông, Tokyo và Seoul - Ảnh: BLB.
Châu Á có ba đại diện là Hồng Kông, Tokyo và Seoul - Ảnh: BLB.
Hãng tin tài chính Bloomberg đã cùng với Công ty tư vấn A.T. Kearney tiến hành phân tích 66 thành phố trên thế giới qua 5 tiêu chí chính, để xác định những đô thị có tính toàn cầu nhất.

Những thành phố được chọn lựa ra phải là nơi thu hút tốt nhất, duy trì và tập hợp tốt nhất các nguồn vốn, nhân lực và ý tưởng.

5 tiêu chí để xác định mức độ toàn cầu của các thành phố, gồm: Hoạt động kinh doanh (trụ sở các hãng toàn cầu, công ty dịch vụ hàng đầu thế giới…); Nguồn nhân lực (dân số, xếp hạng các trường đại học, số sinh viên nước ngoài, trường học quốc tế…);

Trao đổi thông tin (các hãng thông tấn, khả năng tiếp cận tin tức truyền hình, Internet…); Kinh nghiệm văn hóa (số viện bảo tàng, hoạt động nghệ thuật, sự kiện thể thao…); và mức độ ràng buộc chính trị (trụ sở tổ chức quốc tế, sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan nghiên cứu…).

Dưới đây là kết quả xếp hạng 10 thành phố toàn cầu nhất thế giới. Trong đó, chiếm đa số là các thành phố của Mỹ. Châu Á có ba đại diện là Hồng Kông, Tokyo và Seoul. Châu Âu cũng có ba đại diện là Bussels, Paris và London.

10. Washington (Mỹ)

Xếp hạng chung: 10

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 1

Hoạt động kinh doanh: 36
Nguồn nhân lực: 18
Trao đổi thông tin: 9
Kinh nghiệm văn hóa: 29
Mức độ ràng buộc chính trị: 1

9. Brussels (Bỉ)

Xếp hạng chung: 9

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 2

Hoạt động kinh doanh: 17
Nguồn nhân lực: 21
Trao đổi thông tin: 3
Kinh nghiệm văn hóa: 39
Mức độ ràng buộc chính trị: 3

8. Seoul (Hàn Quốc)

Xếp hạng chung: 8

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 3

Hoạt động kinh doanh: 9
Nguồn nhân lực: 22
Trao đổi thông tin: 16
Kinh nghiệm văn hóa: 11
Mức độ ràng buộc chính trị: 16

7. Chicago (Mỹ)

Xếp hạng chung: 7

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 4

Hoạt động kinh doanh: 13
Nguồn nhân lực: 8
Trao đổi thông tin: 8
Kinh nghiệm văn hóa: 8
Mức độ ràng buộc chính trị: 30

6. Los Angeles (Mỹ)

Xếp hạng chung: 6

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 5

Hoạt động kinh doanh: 24
Nguồn nhân lực: 3
Trao đổi thông tin: 5
Kinh nghiệm văn hóa: 6
Mức độ ràng buộc chính trị: 38

5. Hồng Kông (Trung Quốc)

Xếp hạng chung: 5

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 6

Hoạt động kinh doanh: 4
Nguồn nhân lực: 4
Trao đổi thông tin: 4
Kinh nghiệm văn hóa: 36
Mức độ ràng buộc chính trị: 21

4. Tokyo (Nhật Bản)

Xếp hạng chung: 4

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 7

Hoạt động kinh doanh: 1
Nguồn nhân lực: 5
Trao đổi thông tin: 14
Kinh nghiệm văn hóa: 4
Mức độ ràng buộc chính trị: 9

3. Paris (Pháp)

Xếp hạng chung: 3

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 8

Hoạt động kinh doanh: 3
Nguồn nhân lực: 6
Trao đổi thông tin: 2
Kinh nghiệm văn hóa: 2
Mức độ ràng buộc chính trị: 4

2. London (Anh)

Xếp hạng chung: 2

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 9

Hoạt động kinh doanh: 5
Nguồn nhân lực: 2
Trao đổi thông tin: 6
Kinh nghiệm văn hóa: 1
Mức độ ràng buộc chính trị: 5

1. New York (Mỹ)

Xếp hạng chung: 1

10 thành phố toàn cầu nhất thế giới - Ảnh 10

Hoạt động kinh doanh: 2
Nguồn nhân lực: 1
Trao đổi thông tin: 1
Kinh nghiệm văn hóa: 3
Mức độ ràng buộc chính trị: 2