08:57 01/01/2013

10 thị trường chứng khoán tăng “nóng” nhất năm 2012

Vinh Nguyễn

Trang Business Insider đã đưa ra danh sách này trên cơ sở số liệu của hãng tin Bloomberg