11:45 25/01/2013

10 thương hiệu được cảm nhận tốt nhất ở Mỹ

Hải Yến

Hãng nghiên cứu thị trường YouGov BrandIndex vừa đưa ra 10 thương hiệu có giá trị cảm nhận tốt nhất ở Mỹ năm 2012