21:40 02/10/2013

10 tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc

An Huy

Danh sách 10 “đại gia” công nghệ giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng của tạp chí Hồ Nhuận