06:00 09/05/2015

10 tỷ phú công nghệ trẻ tuổi nhất

Diệp Vũ

Người nhiều tuổi nhất trong danh sách 10 tỷ phú công nghệ trẻ nhất do Business Insider giới thiệu cũng chỉ mới 35 tuổi

<br>
<br>