09:36 26/12/2019

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng

Ngọc Trang

Jack Ma là tỷ phú châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này

Theo thống kê của Forbes, 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ qua đều có tài sản tăng thêm ít nhất 40 tỷ USD so với vào năm 2010. Tổng tài sản tăng thêm của họ là 555 tỷ USD. 

Trong danh sách này, 8 người có hơn 80% tài sản đến từ cổ phần tại công ty do họ sáng lập hoặc từng điều hành, bao gồm Steve Ballmer, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... 

Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất trong thập kỷ qua.

10. Jack Ma (Trung Quốc)

Jack Ma

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 40,8 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 42 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 1,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alibaba

9. Sergey Brin (Mỹ)

Sergey Brin

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,3 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 58,8 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alphabet (công ty mẹ Google)

8. Steve Ballmer (Mỹ)

Steve Ballmer

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 56,3 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 14,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

7. Warren Buffett (Mỹ)

batch_3 warren buffett

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 88,8 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 47 tỷ USD

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

6. Larry Page (Mỹ)

Larry Page Google

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 43,5 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 61 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alphabet

5. Amancio Ortega (Tây Ban Nha)

5

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 49,9 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 74,9 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 25 tỷ USD

Nguồn tài sản: Inditex (công ty mẹ Zara)

4. Bill Gates (Mỹ)

4

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 54,6 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 107,6 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 53 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

3. Mark Zuckerberg (Mỹ)

3

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 68 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 72 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Facebook

2. Bernard Arnault (Pháp)

2

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 80,2 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 107,7 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 27,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: LVMH

1. Jeff Bezos (Mỹ)

Jeff Bezos

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 97,4 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 109,7 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 12,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon