13:45 17/09/2013

10 tỷ phú trẻ nhất của Mỹ

An Huy

Danh sách 10 tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ năm 2013 do tạp chí Forbes giới thiệu