12:37 28/12/2012

10 vụ đấu giá nghệ thuật “khủng” nhất 2012

Vinh Nguyễn

Bất chấp kinh tế khó khăn, nhiều nhà sưu tầm vẫn đổ hàng chục triệu USD vào các cuộc đấu giá nghệ thuật