07:05 30/12/2011

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011

Hồng Ngọc

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong năm 2011

Giá trị cao nhất đạt được trong các vụ IPO lớn của năm 2011 là 10,3 tỷ USD.
Giá trị cao nhất đạt được trong các vụ IPO lớn của năm 2011 là 10,3 tỷ USD.
Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes vừa công bố danh sách các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong năm 2011. Trong đó dẫn đầu là đợt IPO của công ty Glencore International với giá trị đạt tới 10,3 tỷ USD.

Dưới đây là 10 vụ IPO "khủng" nhất cùng kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong năm 2011 trên cơ sở số liệu của hãng Renaissance Capital tính tới ngày 16/12.

1. Glencore International

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 1

Ngày IPO: 19/5/2011
Giá trị IPO: 10,3 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán London và Hồng Kông

2. Hutchison Port Holdings Trust

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 2

Ngày IPO: 10/3/2011
Giá trị IPO: 5,5 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Singapore

3. Bankia

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 3

Ngày IPO: 18/7/2011
Giá trị IPO: 4,4 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Madrid

4. HCA Holdings

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 4

Ngày IPO: 9/3/2011
Giá trị IPO: 3,8 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán New York

5. Kinder Morgan

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 5

Ngày IPO: 10/2/2011
Giá trị IPO: 2,9 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán New York

6. Prada

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 6

Ngày IPO: 17/ 6/2011
Giá trị IPO: 2,1 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông

7. Sinohydro Group

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 7

Ngày IPO: 28/ 9/2011
Giá trị IPO: 2,1 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải

8. Chow Tai Fook

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 8

Ngày IPO: 9/12/2011
Giá trị IPO: 2 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông

9. New China Life Insurance

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 9

Ngày IPO: 8/12/2011
Giá trị IPO: 2 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải

10. Shanghai Pharmaceuticals

10 vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2011 - Ảnh 10

Ngày IPO: 13/5/2011
Giá trị IPO: 2 tỷ USD
Nơi niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông