10:06 05/03/2007

100 lao động Việt Nam đầu tiên sang Dubai

Lý Hà

Thu nhập hằng tháng của mỗi người bao gồm lương căn bản và tiền làm thêm ngoài đạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng

100 thợ điện, thợ chế tạo ống điều hòa nhiệt độ, thợ làm ống nước, gò, hàn đầu tiên trong năm 2007 vừa được Trung tâm Xuất khẩu lao động và Thương mại (Airserco) đưa sang Dubai làm việc.

150 lao động trúng tuyển cùng chung hợp đồng với số lao động trên sẽ được tiếp tục đưa sang Dubai trong tháng 3 này. Đây là số lao động có tay nghề, thu nhập hằng tháng của mỗi người bao gồm lương căn bản và tiền làm thêm ngoài đạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng.

Trong năm 2007, Airserco đặt chỉ tiêu đưa 10.000 lao động sang thị trường Trung Đông, chủ yếu ở Qatar, Ảrập Saudi, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất...