09:58 17/06/2008

11 đoàn kiểm tra việc cắt giảm đầu tư công

X.Hương

11 đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tới các bộ ngành và địa phương kiểm tra từ ngày 22/6 tới

Việc kiểm tra đối với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước sẽ tập trung vào tình hình hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng vốn vay tín dụng các ngân hàng và nguồn vốn đang quản lý; rà soát việc cắt giảm đầu tư để làm trụ sở, tập trung cho các công trình dự án phục vụ trực tiếp cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.
Việc kiểm tra đối với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước sẽ tập trung vào tình hình hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng vốn vay tín dụng các ngân hàng và nguồn vốn đang quản lý; rà soát việc cắt giảm đầu tư để làm trụ sở, tập trung cho các công trình dự án phục vụ trực tiếp cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.
11 đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tới các bộ ngành và địa phương kiểm tra từ ngày 22/6 tới, xung quanh việc cắt giảm đầu tư công phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: tính đến ngày 28/5/2008, mới chỉ có 28 bộ, ngành; 43 địa phương, 8 tập đoàn kinh tế và tổng công ty gửi báo cáo kết quả rà soát các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước về Bộ.

Theo đó, tổng số công trình, dự án đình hoãn, ngừng triển khai và giãn tiến độ thực hiện trong kế hoạch năm 2008 là 995 dự án, với tổng số vốn 3.983 tỷ đồng, một con số khá “khiêm tốn”.

Theo Bộ, việc rà soát, kiểm tra sẽ giúp các đơn vị được kiểm tra có phương án sắp sếp lại kế hoạch đầu tư trong năm 2008, theo nguyên tắc không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ngân sách đã được giao.

Dự kiến, việc kiểm tra đối với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước sẽ tập trung vào tình hình hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng vốn vay tín dụng các ngân hàng và nguồn vốn đang quản lý; rà soát việc cắt giảm đầu tư để làm trụ sở, tập trung cho các công trình dự án phục vụ trực tiếp cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.

Đối với các ngân hàng, việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc huy động và sử dụng nguồn vốn, các khoản nợ xấu, tình hình cho vay đối với các dự án của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung kiểm tra chủ yếu vào các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.