11:14 28/10/2011

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012

Hồng Ngọc

Theo nghiên cứu của Morgan Stanley, trong năm 2012, gần một tá quốc gia có mức lạm phát vượt trên tỷ lệ 5%

Lạm phát cao đe dọa tới sức mua và cản trở những quyết định đầu tư dài hạn.
Lạm phát cao đe dọa tới sức mua và cản trở những quyết định đầu tư dài hạn.
Tỷ lệ lạm phát cao là tin xấu với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, tác động xấu tới sức mua và cản trở những quyết định đầu tư dài hạn.

Trong một thông báo mới đây, Morgan Stanley đã xem xét yếu tố lạm phát và tăng trưởng GDP, cùng tác động của hai yếu tố này tới chính sách tiền tệ quốc tế.

Tin tốt là, chính phủ các nước sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng bất cứ phương pháp nào có thể.

Tin xấu là, gần một tá nền kinh tế có mức lạm phát vượt qua mức giới hạn cho phép 5% trong năm kế tiếp, 2012.

Và dưới đây là những quốc gia như vậy:

10. Brazil (đồng hạng)

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 1

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +5,7%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +3,5%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +6,6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: 5%

10. Nam Phi (đồng hạng)

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 2

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +5,7%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +3%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +5%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +4,3%

9. Indonesia

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 3

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +6,3%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +5,8%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +5,7%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +5,1%

8. Ấn Độ

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 4

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +6,8%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +7,4%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +8,3%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +12%

6. Nga (đồng hạng)

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 5

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +7,2%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +5,2%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +8,6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +6,9%

6. Thổ Nhĩ Kỳ (đồng hạng)

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 6

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +7,2%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +3%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +6,1%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +8,6%

5. Ukraine

11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 7

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +8%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +4,2%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +8,6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +9,4%

4. Kazakhstan


11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 8

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +9%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +8,5%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +7,1%

3. Argentina


11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 9

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +10,1%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +4,3%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +9,7%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +10,5%

2. Nigeria


11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 10

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +10,6%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +7,6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +10,6%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +13,8%

1. Venezuela


11 nước có CPI dự báo tăng nóng trong 2012 - Ảnh 11

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 (ước tính): +22,5%
Mức tăng GDP trong năm 2012 (ước đạt): +2,3%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 (ước tính): +25,1%
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010: +28,2%