16:38 13/12/2011

11 tháng, BIC báo lãi trước thuế 82 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng tài sản tại thời điểm 30/11 đạt 2.094 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 738 tỷ đồng; Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 283 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2011.

Theo đó, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 880,139 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm 2011. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lũy kế 11 tháng đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 239 tỷ đồng, hoàn thành 87,6% kế hoạch cả năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty đạt 82 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm.

BIC cho biết, tỷ lệ nợ phí/doanh thu bảo hiểm gốc 11 tháng của BIC được duy trì ở mức thấp nhờ thực hiện tốt việc thu đòi nợ phí. Tỷ lệ tái tục luỹ kế 11 tháng đã tăng đáng kể so với năm 2010. Tỷ lệ bồi thường tháng 11/2011 giảm so với các tháng trước đó.

BIC cũng tiếp tục được mở rộng với việc thành lập thêm 14 Phòng Kinh doanh, nâng tổng số Phòng Kinh doanh trên toàn hệ thống BIC lên 89 Phòng. Các kênh phân phối mới theo định hướng bán lẻ như bảo hiểm trực tuyến và bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) cũng tiếp tục thu được những kết quả ấn tượng. Tổng doanh thu lũy kế 11 tháng đầu năm của kênh Bancassurance đạt 19,7 tỷ, hoàn thành 123% kế hoạch cả năm 2011.

Kênh bảo hiểm trực tuyến (website www.baohiemtructuyen.com.vn) cũng thu hút được sự quan tâm của khách hàng với chương trình khuyến mại Nhân đôi lợi ích với sự hợp tác giữa BIC và Cổng thanh toán NgânLượng.vn triển khai từ 15/11 - 31/12/2011.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/11/2011 đạt 2.094 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 738 tỷ đồng; Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 283 tỷ đồng; ROE đạt 8,6%.

Ngoài hoạt động trong nước, kết quả hoạt động của 2 công ty tại hảingoại (LVI, CVI) cũng đạt kết quả rất khả quan và dự kiến đều vượt mụctiêu doanh thu, lợi nhuận của năm 2011.

Hiện tại, BIC đang tập trung hoàn tất các thủ tục để lựa chọn tư vấn đối tác chiến lược và xây dựng đề án tái cấu trúc hoạt động để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.