21:58 22/12/2008

11 tháng: Doanh thu của FPT đạt 919 triệu USD

Thu Thủy

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2008

Tập đoàn FPT đang ngày càng chạm tới mốc doanh số 1 tỷ USD đã đề ra trong năm 2008.
Tập đoàn FPT đang ngày càng chạm tới mốc doanh số 1 tỷ USD đã đề ra trong năm 2008.
Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2008.

Theo đó, trong tháng 11, doanh thu toàn tập đoàn đạt 77 triệu USD; lũy kế 11 tháng năm 2008 đạt 919 triệu USD - tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 92,9% kế hoạch năm nay.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 11 của toàn tập đoàn đạt 6,2 triệu USD; lũy kế 11 tháng đạt 67,1 triệu USD - tăng 24% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 90,8% kế hoạch năm 2008.

Các hoạt động kinh doanh trong mảng tích hợp hệ thống, xuất khẩu phần mềm, viễn thông, đào tạo và phân phối sản phẩn công nghệ thông tin trong 11 tháng đã hoàn thành kế hoạch doanh số năm lần lượt là 96,4%, 80,7%, 94%, 111,8% và 92,7%.

Được biết, ngày 22/12/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận cho Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) được niêm yết bổ sung 46.595.473 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá là 465.954.730.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu của FPT trong các công ty con và công ty liên kết:
11 tháng: Doanh thu của FPT đạt 919 triệu USD - Ảnh 1