14:52 15/12/2011

11 tháng, FPT hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 11 tháng đạt trên 1.518 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt trên 7.103 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2011.

Theo đó, tháng 11, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt trên 2.270 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2011, tổng doanh thu của FPT đạt gần 22.980 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.321 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 11 tháng đạt trên 1.518 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt trên 7.103 đồng.

Được biết, tính đến ngày 30/11, công ty đã mua 7.404 cổ phiếu ưu đãi nhân viên khi cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo điều lệ của FPT làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu hiện công ty đang nắm giữ là 32.659 cổ phiếu.