12:20 13/09/2013

11 tháng, HSG báo lãi vượt 43% kế hoạch năm

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 571,4 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch cả năm

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh tháng 8/2013 và 11 tháng niên độ tài chính 1/10/2012 - 30/9/2013.

Theo đó, trong tháng 8, sản lượng thành phẩm của HSG đạt 55.339 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt gần một nửa (24.309 tấn), doanh thu tháng 8 đạt 1.056 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng niên độ tài chính (từ 1/10/2012-31/8/2013), sản lượng thành phẩm của HSG đạt 544.939 tấn, doanh thu đạt 10.677,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 571,4 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Năm 2013, HSG dự kiến sản lượng thành phẩm đạt 541.800 tấn, doanh thu thuần đạt 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng.

Được biết, ngày 12/9, HSG công bố giải thể hai chi nhánh trực thuộc là chi nhánh tại Long Khánh, Đồng Nai và chi nhánh tại Đức Trọng, Lâm Đồng nhằm tái cơ cấu hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho hệ thống phân phối.