18:01 22/12/2009

11 tháng, MB hoàn thành trên 115% kế hoạch lợi nhuận

M.Đức

Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đã hoàn thành trên 115% kế hoạch lợi nhuận năm 2009 sau 11 tháng hoạt động

Sau 7 tháng triển khai, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã được MB áp dụng tại gần 100 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.
Sau 7 tháng triển khai, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã được MB áp dụng tại gần 100 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.
Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đã hoàn thành trên 115% kế hoạch lợi nhuận năm 2009 sau 11 tháng hoạt động.

Theo thông tin từ MB, kết thúc 11 tháng đầu năm 2009, tổng tài sản của ngân hàng này là trên 53 nghìn tỷ đồng, đạt 146% so với cùng kỳ năm 2008; tổng huy động vốn đạt 124% so với cùng kỳ năm 2008 với trên 45 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt 138% so với kế hoạch; dư nợ tính đến thời điểm 30/11/2009 đạt trên 25 nghìn tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận cả năm 2009, hết 11 tháng đầu năm MB đã hoàn thành trên 115%, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước, nợ xấu được duy trì dưới mức 2%.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thương niên năm 2009, Đại hội đồng cổ đông MB đã thống nhất lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống năm 2009 là 1.000 tỷ đồng.

MB cũng cho biết, ngày 18/12 ngân hàng đã tổ chức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 cho Hội sở  và Sở giao dịch, do Công ty Bureau Veritas Certification (Anh quốc) đánh giá. Đây là chứng nhận có phạm vi áp dụng rộng với việc xác định và chọn 7 sản phẩm, dịch vụ là các nghiệp vụ chính của MB (huy động, cho vay, thẻ, bảo lãnh, ngân hàng điện tử, thanh toán và kinh doanh ngoại tệ) để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008.

Từ tháng 4/2009, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 bắt đầu được khởi động tại MB. Sau 7 tháng triển khai, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đã được áp dụng tại gần 100 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.