16:25 02/12/2010

11 tháng PXS lãi gần 45 tỷ đồng

Hoàng Oanh

PXS công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010 và ước kết quả kinh doanh thực hiện tháng 12/2010

Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010 và ước kết quả kinh doanh thực hiện tháng 12/2010.

Cụ thể: sản lượng thực hiện 11 tháng năm 2010 đạt 492,520 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm (550 tỷ đồng); tổng doanh thu đạt 399,88 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm (480,81 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 44,986 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch năm (50,25 tỷ đồng). Thu tiền về tài khoản 11 tháng năm 2010 là 392,174 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PXS công bố dự kiến tháng 12/2010 với sản lượng đạt 57,48 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 80,93 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,010 tỷ đồng; thu tiền về tài khoản đạt 75 tỷ đồng.

PXS cho biết công tác thu hồi được triển khai đồng loạt ở các công trình trọng điểm do PXS thi công gồm: Nhà máy chu trình Điện hỗn hợp Nhơn Trạch 2, Công trình chế tạo Chân đế mỏ Đại Hùng, Chế tạo Chân đế - khối thượng tầng Giàn khai thác Mộc Tinh – Biển Đông, Chế tạo Chân đế - khối thượng tầng Giàn khai thác BK15 – Mỏ Bạch Hổ, Chế tạo Chân đế - khối thượng tầng Giàn khai thác RC3 – Mỏ Rồng…

Toàn bộ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu đang được PXS hoàn tất để kịp xuất hoá đơn trong tháng 12/2010.

Trước đó, Đại hội cổ đông PXS đã điều chỉnh doanh thu từ 350 tỷ đồng lên 480 tỷ đồng, tăng 137,1%; lợi nhuận sau thuế từ 23,6 tỷ đồng tăng lên 50,3 tỷ đồng, tăng 212,9%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ từ 11,8% đến 25,1%, tăng 212,9%; điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2010 tối thiểu 15% và tạm ứng cổ tức là 14% bằng tiền mặt.