09:00 22/12/2011

11 tháng, SHI lãi 28 tỷ đồng

Minh Hà

11 tháng, doanh thu của SHI ước đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh

Diễn biến giá cổ phiếu SHI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HSX) vừa có công văn giải trình nguyên nhân giá cổ phiếu SHI giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2011.

SHI cho biết, 11 tháng năm 2011, doanh thu của SHI ước đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh (từ 70 tỷ đồng xuống 30 tỷ đồng).

Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12, giá cổ phiếu của công ty giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 6.600 đồng xuống còn 5.300 đồng. Theo SHI, diễn biến giá cổ phiếu này là hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố thị trường, ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Được biết, ngày 27/12 tới, 1.710.723 cổ phiếu phát hành thêm của SHI chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức đợt 2/2010 cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 749/2011/TB-SGDHCM ngày 17/8/2011.