07:42 06/12/2012

11 tháng, TRC lãi hơn 320 tỷ, vượt 5% kế hoạch năm

Hà Anh

Tháng 11, TRC lãi đạt 26,8 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản xuất cao su đạt 23,96 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và kế hoạch tháng tháng 12/2012.

Theo đó, trong tháng 11, TRC giao bán 1.145 tấn sản phẩm, lũy kế 11 tháng đạt 12.953,807 tấn sản phẩm. Lượng cao su tồn kho tới ngày 30/11 là 2.817 tấn. Giá bán mủ thành phẩm trong tháng 11 là 55,8 triệu đồng/tấn, thấp hơn giá bán bình quân 11 tháng (63,9 triệu đồng/tấn).

Tháng 11, TRC lãi 26,8 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản xuất cao su đạt 23,96 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng lãi 320,6 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch cả năm.

Tháng 12, công ty dự kiến sản lượng khai thác đạt 1.758 tấn; sản lượng chế biến đạt 2.320 tấn; dự kiến tiêu thụ đạt 2.870 tấn.

Ngày 17/12 tới, TRC sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).