06:10 05/04/2013

12 cổ phiếu bị vào diện cảnh báo trên HNX

Hà Anh

HNX thông báo đưa 12 cổ phiếu niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo

Diễn biến giá cổ phiếu MKV trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MKV trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa 12 cổ phiếu niêm yết trên HNX gồm: MKV, SRA, SCL, PVV, AME, PVX... vào diện bị cảnh báo do hoạt động kinh doanh của các công ty trên báo cáo tài chính năm 2012 bị âm.

Cụ thể: cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV) vào diện bị cảnh báo từ ngày 5/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của công ty bị -2,225 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã SRA) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm 5,2 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông đà Cao Cường (mã SCL) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của công ty bị -8,4 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của công ty là số âm 47,96 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện (mã AME) vào diện bị kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế  của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011: -5,369 tỷ đồng, năm 2012: -7,099 tỷ đồng).

* Cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX) vào diện bị kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 2 năm gần nhất là số âm (năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố -19,123 tỷ và năm 2012: -1,338 tỷ đồng).

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí (mã PVL) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 là số âm 26,3 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 là số âm 1,192 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC) vào diện bị cảnh báo từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 là số âm 1,333 tỷ đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG) vào diện bị kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của tổ chức niêm yết là số âm (năm 2011: - 2,9 tỷ đồng, năm 2012: -10,4 tỷ đồng).

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định (mã DST) vào diện bị cảnh báo từ ngày 3/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm 75,86 triệu đồng.

* Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam (mã VPC) vào diện bị cảnh báo từ ngày 3/4/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của tổ chức niêm yết là số âm 8,828 tỷ đồng.