21:31 10/04/2014

12 doanh nghiệp trên HOSE và HNX trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

FCM, RAL, SCJ, LBE, VBC, NBC, KLS, PTB, NSC, VXB, INN và HCT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu FCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
FCM, RAL, SCJ, LBE, VBC, NBC, KLS, PTB, NSC, VXB, INN và HCT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/4/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014.

* Ngày 29/4/2014, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014.

* Ngày 12/5/2014, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014.

* Ngày 14/5/2014, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2014.

* Ngày 5/5/2014, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2014.

* Ngày 12/5/2014, Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2014.

* Ngày 12/5/2014, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (mã VXB-HNX) chi cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng:  17/4/2014.

* Ngày 9/5/2014, Công ty Cổ phần Bao bì và in nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2014.

* Ngày 23/6/2014, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2014.