18:07 28/06/2013

12 ứng dụng cần thiết cho smartphone

Thanh Hải

Hiện có hàng trăm hàng nghìn ứng dụng cho smartphone, nhưng không phải cái nào cũng thực sự cần thiết