09:38 15/06/2015

13 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất thế giới

Diệp Vũ

Danh sách 13 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong thời gian 2014-2017 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), trang Business Insider giới thiệu