14:55 19/12/2013

13 nhân vật ấn tượng nhất 2013 của Business Insider

Thanh Hải

Trang tin kinh doanh Business Insider bình chọn những người ấn tượng nhất trong năm 2013