10:15 05/07/2007

140 triệu USD xây dựng nhà máy giấy tại Bình Dương

Minh Quang

Ngày 5/7, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã khởi công nhà máy sản xuất giấy carton tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Bình Dương

Ngày 5/7, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã khởi công nhà máy sản xuất giấy carton tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Bình Dương.

Đây là dự án tiếp theo của tập đoàn tại Việt Nam sau các dự án hóa dầu và vật liệu xây dựng. Nhà máy này có vốn đầu tư 140 triệu USD, công suất là 220.000 tấn/năm, cung cấp các loại giấy carton.

Trước mắt, nguồn nguyên liệu cho nhà máy chủ yếu được nhập từ Thái Lan. Ngoài ra, nhà máy có kế hoạch thu gom giấy vụn tại Việt Nam để làm nguyên liệu. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào năm 2009.

Hiện nay, Tập đoàn SCG đang thực hiện 4 dự án thuộc lĩnh vực hóa dầu và một dự án sản xuất vật liệu xây dựng.