14:34 23/08/2010

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett

An Huy

Khi cổ phiếu của một công ty nào đó được Buffett chọn, thị trường sẽ xem cổ phiếu đó là đáng tin cậy

Warren Buffett.
Warren Buffett.
Là người sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) và cổ đông chủ chốt của “đế chế” đầu tư Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã nổi tiếng về những lựa chọn cổ phiếu đúng đắn của ông. Khi cổ phiếu của một công ty nào đó được Buffett chọn, thị trường sẽ xem cổ phiếu đó là đáng tin cậy và công ty đó có khả năng tiếp tục thành công trong tương lai.

Hãng tin tài chính CNBC đã liệt kê 15 cổ phiếu hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Danh mục đầu tư của Buffett đã được tiết lộ trong tài liệu mới đây gửi lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC).

15. Republic Services Inc.

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 1

Giá trị cổ phần: 321,15 triệu USD
Số lượng cổ phiếu: 10,827,700
Cổ phần nắm giữ: 2,83%

14. M&T Bank Corp

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 2

Giá trị cổ phần: 458,34 triệu USD
Số lượng cổ phiếu: 5.563.281
Cổ phần nắm giữ: 4,5%

13. Nike

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 3

Giá trị cổ phần: 542,97 triệu USD
Số lượng cổ phiếu: 7.641.000
Cổ phần nắm giữ: 1,58%
(Nguồn ảnh: AP)

12. Washington Post

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 4

Giá trị cổ phần: 545,37 triệu USD
Số lượng cổ phiếu: 1.727.765
Cổ phần nắm giữ: 18,85%
(Nguồn ảnh: Getty)

11. Moody’s

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 5

Giá trị cổ phần: 685,25 triệu USD
Số lượng cổ phiếu: 30.783.876
Cổ phần nắm giữ: 13,14%
(Nguồn ảnh: AP)

10. US Bancorp

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 6

Giá trị cổ phần: 1,53 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 69.039.426
Cổ phần nắm giữ: 3,6%
(Nguồn ảnh: AP)

9. ConocoPhillips

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 7

Giá trị cổ phần: 1,59 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 29.109.637
Cổ phần nắm giữ: 1,91%
(Nguồn ảnh: Getty)

8. Wesco Financial Corp

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 8

Giá trị cổ phần: 1,89 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 5.703.087
Cổ phần nắm giữ: 80,1%

7. Wal-Mart

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 9

Giá trị cổ phần: 1,97 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 39.037.142
Cổ phần nắm giữ: 1,05%

6. Johnson & Johnson

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 10

Giá trị cổ phần: 2,39 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 41.319.563
Cổ phần nắm giữ: 1,5%
(Nguồn ảnh: AP)

5. Kraft Foods

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 11

Giá trị cổ phần: 3,09 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 105.214.584
Cổ phần nắm giữ: 6,03%
(Nguồn ảnh: Getty)

4. Procter & Gamble

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 12

Giá trị cổ phần: 5,64 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 78.071.036
Cổ phần nắm giữ: 2,71%
(Nguồn ảnh: Getty)


3. American Express Co.

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 13

Giá trị cổ phần: 6,29 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 151.610.700
Cổ phần nắm giữ: 12,6%
(Nguồn ảnh: Getty)

2. Wells Fargo

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 14

Giá trị cổ phần: 8,22 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 320.609.212
Cổ phần nắm giữ: 6,12%
(Nguồn ảnh: Getty)

1. Coca Cola

15 cổ phiếu dẫn đầu danh mục đầu tư của Buffett - Ảnh 15

Giá trị cổ phần: 11,18 tỷ USD
Số lượng cổ phiếu: 200.000.000
Cổ phần nắm giữ: 8,66%

(Nguồn ảnh: AFP/Getty)