16:38 30/10/2015

15 công ty công nghệ trả thù lao cao nhất

Diệp Vũ

Không chỉ Google, Facebook, hay Microsoft, nhiều công ty công nghệ khác cũng trả nhân viên ở mức ngất ngưởng