10:24 18/02/2011

15 nước có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới

An Huy

Không phải nước nào trên thế giới cũng may mắn được sở hữu một nguồn tài nguyên “vàng đen” dồi dào

Saudi Arabia có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới.
Saudi Arabia có trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới.
Là nguồn năng lượng không thể tái sinh, dầu lửa có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, không phải nước nào trên thế giới cũng may mắn được sở hữu một nguồn tài nguyên “vàng đen” dồi dào.

Mới đây, Venezuela tuyên bố nước này đã trở thành nước có nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo các số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Venezuela chưa phải là nước đứng đầu về trữ lượng dầu.

Với số liệu từ IEA, hãng tin CNBC đã điểm qua 15 quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện lớn nhất thế giới.

15. Mexico


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 11,65 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 3,19 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,79 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,13 triệu thùng

14. QatarTrữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 15,2 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 1,2 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 940.000 thùng
Lượng tiêu thụ: 120.000 thùng

13. Trung QuốcTrữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 16 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 3,97 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 3,79 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 7,57 triệu thùng

12. Mỹ


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 21,3 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 8,51 triệu thùng
Total Crude Production: 4,95 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 19,48 triệu thùng

11. Kazakhstan


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 30 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 1,43 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 1,35 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 239.000 thùng

10. Nigeria


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 36,2 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 2,168 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,165 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 286.000 thùng

9. LibyaTrữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 41,5 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 1,88 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 1,74 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 273.000 thùng

8. Nga


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 60 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 9,79 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 9,36 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,9 triệu thùng

7. Venezuela


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 87,03 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 2,64 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,39 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 760.000 thùng

6. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 97,8 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 3,05 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,68 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 463.000 thùng

5. Kuwait


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 104 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 2,74 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,59 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 325.000 thùng

4. Iraq


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 115 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 2,39 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,38 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 638.000 thùng

3. IranTrữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 138,4 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 4,17 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 4,05 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 1,8 triệu thùng

2. Canada


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 178,59 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 3,35 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 2,59 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,26 triệu thùng

1. Saudi Arabia


Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 266,7 tỷ thùng

Các số liệu hàng ngày:
Tổng sản lượng dầu: 10,7 triệu thùng
Sản lượng dầu thô: 9,26 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,29 triệu thùng