09:28 06/03/2012

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới

Hoài An

Các nước có trữ lượng lớn dầu mỏ đang được hưởng lợi từ việc giá dầu thô liên tục tăng lên trong thời gian gần đây

Ngoài các thành viên của Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhiều nước khác cũng đang nắm trong tay một lượng lớn dầu thô - Ảnh: CNBC.
Ngoài các thành viên của Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhiều nước khác cũng đang nắm trong tay một lượng lớn dầu thô - Ảnh: CNBC.
Liên tiếp nhiều phiên gần đây, giá dầu thô niêm yết trên sàn giao dịch New York (Mỹ) đứng trên ngưỡng 100 USD/thùng. Điều này được xem là một trong những yếu tố sẽ gây ra tình trạng lạm phát nghiêm trọng trên thế giới.

Tuy nhiên, với các nước có trữ lượng dầu thô lớn, thì việc giá dầu tăng cao lại là một lợi thế giúp họ giàu có hơn so với phần còn lại trên trái đất. Vậy thực tế thế giới đang có trữ lượng dầu là bao nhiêu và nước nào đang giữ nhiều nhất.

Hãng tin CNBC đã dựa vào số liệu công bố gần đây của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và tài liệu của Cục Tình báo trung ương Mỹ, đưa ra danh sách tổng quan về 15 quốc gia đang có trữ lượng dầu mỏ phong phú nhất hành tinh.

Báo cáo cho thấy, ngoài các thành viên của Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhiều nước khác cũng đang nắm trong tay một lượng lớn dầu thô. Đáng chú ý là, những nước tiêu thụ nhiều dầu đồng thời có nguồn dự trữ phong phú.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các quốc gia có dự trữ dầu lớn hàng đầu thế giới.

Tổng quan thế giới

Trữ lượng dầu: 1.350 tỷ thùng (số liệu của Mỹ công bố năm 2011)

15. Brazil

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 1

Trữ lượng dầu: 12,86 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 0,87%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,75 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,65 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 163.000 thùng (Tháng 9/2011)

14. Trung Quốc

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 2

Trữ lượng dầu: 14,8 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 1,01%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 4,07 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 9,06 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 8.000 thùng

13. Mỹ

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 3

Trữ lượng dầu: 20,68 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 1,41%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 9,68 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 19,15 triệu thùng

12. Qatar

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 4

Trữ lượng dầu: 25,38 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 1,72%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 1,44 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 166.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 16.000 thùng

11. Kazakhstan

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 5

Trữ lượng dầu: 30 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 2,04%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 1,61 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 249.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 21.000 thùng (Tháng 12/2010)

10. Nigeria

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 6

Trữ lượng dầu: 37,2 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 2,53%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,46 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 279.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 529.000 triệu thùng (Tháng 9/2011)

9. Libya

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 7

Trữ lượng dầu: 44,3 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 3,15%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 1,79 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 289.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 71.000 thùng

8. Nga

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 8

Trữ lượng dầu: 60 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 4,08%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 10,27 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,2 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 275.000 thùng (Tháng 9/2011)

7. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 9

Trữ lượng dầu: 97,8 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 6,65%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,81 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 545.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 10.000 thùng (Tháng 9/2010)

6. Kuwait

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 10

Trữ lượng dầu: 104 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 7,07%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,45 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 354.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 145.000 thùng (Tháng 9/2011)

5. Iraq

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 11

Trữ lượng dầu: 115 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 7,82%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,64 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 694.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 403.000 thùng (Tháng 9/2011)

4. Iran

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 12

Trữ lượng dầu: 137 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 9,31%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 4,25 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 1,85 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 0

3. Canada

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 13

Trữ lượng dầu: 175,2 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 11,91%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 3,48 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,21 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 2,32 triệu thùng (Tháng 9/2011)

2. Venezuela

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 14

Trữ lượng dầu: 211,2 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 14,35%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 2,38 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 746.000 thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 759.000 thùng (Tháng 9/2011)

1. Saudi Arabia

15 nước dự trữ dầu thô nhiều nhất thế giới - Ảnh 15

Trữ lượng dầu: 262,6 tỷ thùng
Chiếm tỷ lệ trong tổng lượng dự trữ toàn cầu: 17,85%

Số liệu thống kê hàng ngày (mức ước tính năm 2010):

Tổng sản lượng: 10,52 triệu thùng
Lượng tiêu thụ: 2,64 triệu thùng
Xuất khẩu sang Mỹ: 1,47 triệu thùng (Tháng 9/2011)