15:03 05/03/2011

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới

An Huy

Khủng hoảng ở Libya khiến thị trường dầu lửa hoảng loạn, nhưng nước này không nằm trong top 15 nước sản xuất nhiều dầu nhất thế giới

Giá dầu trên thị trường thế giới đang ngày một leo thang.
Giá dầu trên thị trường thế giới đang ngày một leo thang.
Thời gian gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã đẩy giá dầu thô thế giới vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng, cao nhất trong hai năm rưỡi. Đặc biệt, các cuộc giao tranh ở Libya đã khiến thị trường dầu lửa quốc tế nhiều phen rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Dẫn số liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, hãng tin CNBC đã liệt kê 15 quốc gia sản xuất nhiều dầu lửa nhất thế giới hiện nay. Đáng chú ý, theo Bộ Năng lượng Mỹ, Libya chỉ là nước sản xuất dầu lửa thứ 17 trên thế giới. Trong tháng 12/2010, Libya chỉ xuất 32.000 thùng dầu thô sang Mỹ mỗi ngày, chiếm khoảng 0,37% lượng nhập khẩu dầu mỗi ngày của Mỹ trong tháng đó.

15. Nauy

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 1

Sản lượng dầu thô: 2,14 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,45%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 35.000 thùng/ngày
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 6,7 tỷ thùng

14. Algeria

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 2

Sản lượng dầu thô: 2,16 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,47%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 262.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 12,2 tỷ thùng

13. Venezuela

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 3

Sản lượng dầu thô: 2,35 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,8%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 825.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 99,4 tỷ thùng

12. Iraq

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 4

Sản lượng dầu thô: 2,39 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,81%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 336.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 115 tỷ thùng

11. Kuwait

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 5

Sản lượng dầu thô: 2,5 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,93%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 125.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 101,5 tỷ thùng

10. Nigeria

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 6

Sản lượng dầu thô: 2,51 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 2,95%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 1,02 triệu thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 37,2 tỷ thùng

9. Brazil

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 7

Sản lượng dầu thô: 2,75 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 3,2%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 271.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 12,8 tỷ thùng

8. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 8

Sản lượng dầu thô: 2,81 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 3,3%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 10.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 97,8 tỷ thùng

7. Mexico

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 9

Sản lượng dầu thô: 2,88 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 3,39%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 1,22 triệu thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 10,4 tỷ thùng

6. Canada

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 10

Sản lượng dầu thô: 3,7 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 4,3%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 2,06 triệu thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 175,2 tỷ thùng

5. Iran

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 11

Sản lượng dầu thô: 4,2 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 4,9%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 0
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 137,6 tỷ thùng

4. Trung Quốc

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 12

Sản lượng dầu thô: 4,26 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 5,0%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 8.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 20,4 tỷ thùng

3. Mỹ

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 13

Sản lượng dầu thô: 8,85 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 10,4%
Tổng lượng dầu thô nhập khẩu: 8,63 triệu thùng/ngày
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 19,2 tỷ thùng

2. Nga

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 14

Sản lượng dầu thô: 9,91 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 11,6%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 158.000 thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 60 tỷ thùng

1. Saudi Arabia

15 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới - Ảnh 15

Sản lượng dầu thô: 10,3 triệu thùng/ngày
Tỷ trọng trong sản lượng dầu thô toàn thế giới: 12,1%
Lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ mỗi ngày: 1,08 triệu thùng
Trữ lượng dầu lửa đã được phát hiện: 259,9 tỷ thùng