15:23 20/08/2013

15 sếp nữ được trả thù lao “đỉnh” nhất

An Huy

Bloomberg giới thiệu 15 sếp nữ được trả thù lao cao nhất hiện nay trong các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P500

<br>
<br>